Kampen mot kreft: Urtete, et heftig hjelpemiddel?


I 2014 fikk over 31.651 kreft. Det blir diagnostisert dobbelt så mange tilfeller i dag sammenlignet med for 50 år siden. Det er flest menn som får kreft og prostatakreft er den hyppigste forekommende kreftsykdommen. Den utgjør i overkant av 15% av alle krefttilfeller i Norge, deretter kommer bryst-, lunge, og tykktarmskreft, som utgjør i underkant av 9.200 krefttilfeller årlig.[1]

Livsstil og kreft

Røyking, dårlig kosthold, manglende fysisk aktivitet, overvekt og alkoholmisbruk er alle faktorer som kan være med å føre til en økning i antall krefttilfeller.

Hva kan gjøres?

- Urter mot kreft -

Kamille inneholder flavonoider, blant annet et som heter apigenin som ifølge forskning har vist at selv ved lave doser har potensial til å forsinke eller forhindre progresjon av brystkreft.[2] En annen artikkel kom frem til at resultatene indikerte at apigenin er et uvurderlig kjemopreventivt middel.[3]

Brennesle Prostatakreft er regnet som den største dødsårsaken blant menn over hele verden. Det finnes en rekke medisinske planter som kan utløse apoptose(celledød) respons i kreftceller , og dermed ha et terapeutisk potensiale. Det ble utført en undersøkelse med ekstrakt av brennesle med tanke på behandling av prostatakreft. Resultatene indikerer at ekstrakt av Urtica dioica(brennesle) induserer celledød i PC3-kreftceller. Undersøkelsen konkluderer med at det derfor kan brukes som en ny terapeutisk kandidat ved tumorbehandling i prostata.[4]

Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 13 forskjellige planteekstrakter fra Sør-Italia ble evaluert for deres effekt på tre forskjellige kreftlinjer: Brystkreft(MCF-7), leverkreft(HepG2) og tykktarmkreft(LoVo). Etter 48 timer inkubasjon var rosmarin(Rosmarinus officinalis L.) den mest aktive til å hemme cellevekst blant kreftcellene.[5]

Løvetann (Taraxacum officinale) Taraxacum, vanligvis kjent som løvetann, har en historie med bruk i kinesisk, arabisk og blant indianere som tradisjonell medisin. Den har blitt brukt for å behandle en rekke sykdommer opp gjennom tidene. I en undersøkelse ble det fremstilt vannekstrakt fra modne blader, blomster og røtter, og undersøkt på relaterte prosesser ved tumorprogresjon som proliferasjon(celledeling) og invasjon. Resultater viser at rå ekstrakt fra løvetannblad reduserte veksten av MCF-7 / A-brystkreftceller i en ERK-avhengig måte.[6]


Som konklusjon kan man si at ved å drikke  urte-te i forskjellige varianter og innenfor anbefalt dosering, hjelper man å tilføre kroppen viktige stoffer som igjen kan hjelpe kroppen til å bekjempe fremvekst av diverse sykdommer. Til og med kreft!


Kilder:
[1] kreftregisteret.no
[2] US National Library of Medicine
[3] US National Library of Medicine (2)
[4] Brennesleektrakt ved prostata
[5] Effekt av ville planter på kreftceller
[6] Vannekstrakt fra løvetann ved kreft
Informasjonen på dette nettstedet er for pedagogiske formål. Du bør rådføre deg med din lege for spesifikke råd om dine medisinske spørsmål eller forhold.

Skriv en kommentar

NB! HTML vil ikke fungere!